Την ανανέωση του ευρωπαϊκού προγράμματος για την προώθηση της κατανάλωσης φρούτων, λαχανικών και γαλακτοκομικών προϊόντων στα σχολεία για την επόμενη σχολική χρονιά ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διαθέτοντας εκ νέου 250 εκατ. ευρώ από την κοινή γεωργική πολιτική. 

Στο πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος η Ελλάδα θα λάβει χρηματοδότηση για τη σχολική περίοδο 2018-2019, ύψους 3,2 εκατ. ευρώ για διανομή φρούτων και λαχανικών σε σχολεία και 1,5 εκατ. για γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα.

Συνολικά, κάθε σχολικό έτος στις χώρες της ΕΕ διατίθενται 150 εκατ. ευρώ για φρούτα και λαχανικά και 100 εκατ. ευρώ για γάλα και άλλα γαλακτοκομικά προϊόντα.