Αναλώσιμα/Συσκευές-Διαβήτης-Ειδική/Υγιεινή Διατροφή

τελευταία ημερομηνία ελέγχου εγκυρότητας άρθρου: 18/1/2017

Οδηγός αναλωσίμων FarmakopoioiΤα τηλέφωνα του help desk σε θέματα eΔΑΠΥ δεν ισχύουν πλέον. Για οποιοδήποτε πρόβλημα σχετικά με την εφαρμογή παρακαλούμε να απευθύνεστε στο email: edapy@eopyy.gov.gr αναφέροντας απαραίτητα:
α) στοιχεία αποστολέα (Επωνυμία, ΑΦΜ, τηλέφωνα επικοινωνίας & κινητό),
β) λεπτομερή περιγραφή του προβλήματος.


Δείτε ποια υγειονομικά είδη μπαίνουν βαθμιαία στο eΔΑΠΥ και συνταγογραφούνται ΜΟΝΟ σε ηλεκτρονικό παραπεμπτικό:

Τί περιλαμβάνει το άρθρο:
Γραφόμαστε στο eδΑΠΥ αναλωσίμων Διαβητολογικού Υλικού ΕΔΩ
Εκτελούμε τα παραπεμπτικά ΕΔΩ


Πατήστε για εμφάνιση των βίντεο σε πλήρη οθόνη
Δείτε το νεότερο και επίσης πολύ κατατοπιστικό βιντεάκι από pharma-sfera:


ή αν προτιμάτε διαβάστε το έγγραφο οδηγιών του ΕΟΠΥΥ:

Κανονισμός ΕΟΠΥΥ 18-11-2012 (σελ. 7)

και από 1-7-2013: οικ.22473/2-7-2013 και μια επισήμανση για το υγειονομικό υλικό (απαγορεύεται να γράφονται μάρκες, εκτός από τα διαλύματα και υλικά περιτοναϊκής κάθαρσης)

κι επειδή δε βγαίνει άκρη από κει, πάμε αναλυτικά:


Πώς γράφονται:
  • Γράφουν όλοι οι Ιατροί συμβεβλημένοι και μη, ποσότητες ανάλογα με τις προβλεπόμενες (δείτε πίνακες)! Επιτρέπονται και δίμηνες ποσότητες από 1-7-2013
  • Πράσινες με ημερομηνία μέχρι 28-2 θα εκτελεστούν όπως πρώτα, εντός 5 εργάσιμων ημερών. Από 1-3-2013 τα αναλώσιμα υλικά για σακχαρώδη διαβήτη θα αναγράφονται μόνα τους μόνο σε ιατρικές γνωματεύσεις, σε διατακτικές ή σε παραπεμπτικά και όχι σε ηλεκτρονικές ή χειρογράφες ενιαίου τύπου συνταγές. Από 1-4 είναι υποχρεωτική η χρήση του ενιαίου εντύπου (δείτε υπόδειγμα παρακάτω)
  • Δεν χρειάζονται θεώρηση δεδομένου ότι θα ελέγχονται μηχανογραφικά. Δεν είναι συνταγές, είναι δαπάνες, κοστολογούμε τιμή/συμμετοχή ΣΩΣΤΑ, βάζουμε όποιο υλικό επιθυμεί ο ασφαλισμένος ή και διαφορετικά έως την συνταγογραφημένη ποσότητα!
  • Απαραιτήτως η εκτέλεση γνωματεύσεων συνοδεύεται από: 1) ημερομηνία εκτέλεσης, 2) σφραγίδα και υπογραφή φαρμακοποιού, 3) υπογραφή παραλαβόντος, 4) επικόλληση ταινιών γνησιότητας, 5) ονοματεπώνυμο ασφαλισμένου, 6) ΑΜ ασφαλιστικού φορέα,  7) ΑΜΚΑ ασφαλισμένου, 8) ΑΜΚΑ ιατρού, 9) ημερομηνία έκδοσης, 10) σφραγίδα και υπογραφή ιατρού καθώς επίσης και 11) ποσοστό συμμετοχής 0% ή 25% ανάλογα με το τί υπογράφει ο ιατρός.
  • Τα παραπεμπτικά, μαζί με α) φωτοτυπία του ξεχωριστού τους τιμολογίου και β) το αποδεικτικό του eΔΑΠΥ σε ξεχωριστό υποφάκελο μέσα στο φάκελο ΕΟΠΥΥ και το πρωτότυπο τιμολόγιο έξω από το φάκελο του ΕΟΠΥΥ, όπως κάνουμε και για  το τιμολόγιο και την συγκεντρωτική των φαρμάκων του ΕΟΠΥΥ.
  • Στα αναλώσιμα δεν ισχύει ΕΚΑΣ
  • Πρόσθετες ποσότητες από τις παρακάτω αναγραφόμενες μόνο με αιτιολογημένη γνωμάτευση του θεράποντος και έλεγχο από Επιτροπή 
  • το ΕΤΥΑΠ ισχύει στα αναλώσιμα. Δείτε πώς διαχειριζόμαστε
  • ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΥΠΕΘΑ ΓΕΝ 
  • Δείτε για το Λιμενικό 
  • Μόνο για ασθενείς με αντλία ινσουλίνης επιτρέπεται εναλλακτική διαδικασία για πιστοποίηση της παραλαβής των υλικών τους (αντί υπεύθυνης δήλωσης κατά τα γνωστά όπως περιγράφονται ΕΔΩ ). Δείτε επίσης για την αποζημίωση αναλωσίμων αντλίας ινσουλίνης ΕΔΩ
  • Γνωματεύσεις για αναλώσιμα-ειδικής διατροφής από Νοσοκομεία εγκρίνονται αν: πατήστε ΕΔΩ  
  • Δείτε και για ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ (ισχύουν ότι και στον ΕΟΠΥΥ) 
  • ΤΥΠΕΤ: τα πληρώνουν και κάνουν δαπάνη στο Ταμείο τους

 ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΟΠΥΥ: ΕΔΩ και ΕΔΩ

Πόσα γράφονται:
(για ινσουλίνες και Victoza)


ΣΔ Ι (ινσουλινο εξαρτώμενος) ΣΔ ΙΙ
(ινσουλινο θεραπευόμενος)
Με αντιδιαβητικά δισκία Διαβήτης κυήσεως Με διαιτητική αγωγή Χρήση αντλίας ινσουλίνης

Ταινίες

200
/μήνα

100
/μήνα

50
/δίμηνο

150
/μήνα

50
/τρίμηνο

200
/μήνα
Σκαρφιστήρες
150
/μήνα


 50/μήνα
 ή 100/δίμηνο

200
/έτος

150
/μήνα


50/τρίμηνο (έως 100 /έτος)

200/μήνα

Βελόνες (Novofine-Microfine)/
σύριγγες
100/μήνα 50
/μήνα
- 150
/μήνα
-
100/εξάμηνο (με πένα για περίπτωση εμπλοκής)

Ταινίες Κετόνης

50
/έτος

30
/έτος
- - - -
Καθετήρες έγχυσης ινσουλίνης - - - - - από 10-15 τεμάχια μηνιαίως διαφόρων τύπων
Δεξαμενές - - - - - από 8-15 μηνιαίως ανάλογα με τις μονάδες ινσουλίνης
Αισθητήρες μέτρησης γλυκόζης συνδεόμενοι με αντλία έγχυσης ινσουλίνης - - - - - από 2-5 τεμάχια μηνιαίως, παράλληλα και με ταινίες, αν χρειάζεται
Σετ μπαταριών-----έως 4 μηνιαίως ανάλογα με το μοντέλο της αντλίας


Πόσο χρεώνονται:

Από 16-10-2013 αφαιρέθηκαν από το eΔΑΠΥ οι κατηγορίες "σκαρφιστήρες ανά τεμάχιο: 0,17€" και "βελόνες ανά τεμάχιο: 0,17€" (αν και υπάρχουν κοστολογούν μόνο 0 σαν τιμή). Η τιμολόγηση των υλικών αυτών θα γίνεται με τους υπόλοιπους Κωδικούς που υπάρχουν:

25 STRIPS  13
50 STRIPS                          25€
100 STRIPS 43,48
ΣΚΑΡΦΙΣΤΗΡΕΣ 25 ΤΕΜ 3,13€
ΣΚΑΡΦΙΣΤΗΡΕΣ 50 ΤΕΜ 6,25€
ΣΚΑΡΦΙΣΤΗΡΕΣ 100 ΤΕΜ 9,37€
ΣΚΑΡΦΙΣΤΗΡΕΣ 150 ΤΕΜ 14,06€
ΣΚΑΡΦΙΣΤΗΡΕΣ 200 ΤΕΜ20,31€
ΒΕΛΟΝΕΣ 50 ΤΕΜ8,50€
ΒΕΛΟΝΕΣ 100 ΤΕΜ17,00€
ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΑΠΛΕΣ/ ΤΕΜ 0,20€

Ορίζεται ανώτατη τιµή αποζηµίωσης από τα Τµήµατα Παροχών του Οργανισµού για ταινίες µέτρησης κετονών στο αίµα, οι οποίες αποδίδονται κατ’εφαρµογή της υπ’αρ.55471 (ΦΕΚ 1561/21-6-13) Υπουργικής Απόφασης και αυτή είναι 8,9 Ευρώ για τις συσκευασίες µε 10 τεµάχια.


Με τί συμμετοχή:

Κοστολογούμε με το σωστό τρόπο:


ΣΔ Ι (ινσουλινο εξαρτώμενος) ΣΔ ΙΙ
(ινσουλινο θεραπευόμενος)
Με αντιδιαβητικά δισκία Υπό διαιτητική αγωγή Διαβήτης κυήσεως ΧΝΑ, αντλία ινσουλίνης, Παρα/τετραπληγικοί, Σκληρ. κατά πλάκας, μεταμοσχευθέντες, HIV

Φάρμακα
(ινσουλίνες-χάπια κτλ)

0%

10%

10%

10%

0%

0%

Ταινίες
(σακχάρου-κετόνης)

0%

0%

0%

25%

25%

0%

Σκαρφιστήρες

0%

25%

25%

25%

25%

0%


Βελόνες (Novofine-Microfine)/
σύριγγες

0%

0%

-

-

25%

0%

Σύριγγες ινσουλίνης

0%

0%

-

-

25%

0%

Υπενθυμίζουμε ότι τα φαρμακεία εξαιρούνται οποιασδήποτε υποχρέωσης να πιστοποιηθούν ή να υποβάλουν Βεβαίωση Εμπορίας Ιατροτεχνολογικών Ειδών για δαπάνες αναλωσίμων (π.χ. νεφελοποιητές ή ορθοπεδικά)

Δείτε το σύνολο των οδηγιών για τα διαλύματα και υλικά περιτοναϊκής κάθαρσης


Επίσης δείτε για:

Σκευάσματα Ειδικής Διατροφής 

 

Διατροφικοί Κατάλογοι